Vacamod Anna Lotkowska 

Władysława Wysockiego 7

15-126 Białytok 

EU NIP: PL5423280771

+48 773 885 888